Het team

Dr Aspha Bijnaar
oprichter en Algemeen Directeur

Als onafhankelijk onderzoeker en schrijfster ben ik gespecialiseerd in het koloniaal verleden, in al zijn facetten. Sinds 2003 onderzoek, ontsluit en presenteer ik deze gevoelige bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis. Omdat dit verleden beladen is, wordt er in Nederland nog veel te weinig aandacht aan besteed. Ik wil proberen daarin verandering in te brengen. Dit doe ik door inzichten uit onderzoek te verwerken in visuele erfgoedpresentaties, dit in de vorm van een tentoonstelling, lespakket, theatervoorstelling, stripboek of website. Daar ik de geschiedenis zo toegankelijk mogelijk wil maken voor een nieuw en breed publiek, verbind ik mijn erfgoedprojecten met de actualiteit. Het is belangrijk dat wij in deze steeds multicultureler wordende samenleving begrip en respect voor elkaar blijven opbrengen. In al mijn presentaties laat ik dan ook impliciet de vraag doorklinken waarom het anno nu nog steeds nuttig is om over de koloniale geschiedenis van Nederland te leren…

Bestuur

Anita van der Stap
penningmeester Educatie Studio

Anita van der Stap is medeoprichter en directeur van Buzzmij, een onderzoeks- en communicatiebureau. Daarnaast adviseert ze organisaties op het gebied van onderzoeksmethodieken. Op vrijwillige basis is Anita van der Stap betrokken bij Stichting Laat je iets wijsmaken, die digitale spreekuren organiseert voor ouderen, bemand door (V)MBO-leerlingen.

Nancy Heilbron
voorzitter EducatieStudio

Nancy Heilbron studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 werkt zij als docent in het Voortgezet Onderwijs. Momenteel is ze docent Mens & Maatschappij, Economie en Maatschappijleer bij het Haarlem College.

Educatie Studio

Stichting EducatieStudio is opgericht op 7 juni 2016. Het bestuur van de stichting vergadert minstens één keer per jaar om de jaarrekening vast te stellen en het strategische beleid verder te ontwikkelen.

Contact

Aspha Bijnaar
a.bijnaar@educatiestudio.com
Telefoon 06 417 208 40