Centraal Museum, Flow Mae Productions

Musea Bekennen Kleur

September 2020 opent het Rijks Museum de tentoonstelling Slavernij. Naar aanleiding hiervan is op initiatief van het Centraal Museum Utrecht een groot samenwerkingsproject gestart met elf musea: Centraal Museum • Rijksmuseum • Museum het Rembrandthuis • Stedelijk Museum Amsterdam • Frans Hals Museum • Bonnefanten Museum • Dordrecht Museum • Van Abbemuseum •Amsterdam Museum • Zeeuws Museum • Museum Arnhem.

Titel van het project is Musea Bekennen Kleur. Het is het startpunt om diversiteit en inclusie daadwerkelijk te verankeren in het DNA van de verschillende organisaties, opdat het gemeengoed wordt in een vooralsnog voornamelijk witte museale wereld. EducatieStudio coördineert en onderzoekt op welke manier dit het beste kan. Flow Mae Productions neemt na Henry en Clark de marketting, communicatie en public relations voor haar rekening.

BART RUTTEN. Directeur. Centraal Museum Utrecht
HELEEN RIRIASSA. MarComs-PR strateeg. Henry and Clarkhttps://www.linkedin.com/in/heleen-ririassa/