Lespakket Afrispectives. Een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit

Hoe kunnen we via de videoclip We zijn er (Typhoon) op een andere manier kennismaken met het continent Afrika? Waarom moeten we inzoomen op Kaapverdië om de Nederlandse slavernijgeschiedenis beter te begrijpen? Waarom kunnen wij hedendaagse westerse kunst pas begrijpen als we ons verdiepen in het werk van beeldend kunstenaars uit Afrika? Op welke manier beïnvloeden de gevoeligheden bij het Sinterklaasfeest de vorming van een Afrikaanse identiteit? Deze en nog veel meer vragen verwerkte Dr Aspha Bijnaar van EducatieStudio (www.educatiestudio.com) in een lespakket dat ze ontwikkelde in opdracht van stichting IDleaks (www.idleaks.nl), getiteld: Lespakket Afrispectives. Een klein lespakket over Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit.

Dit lesmateriaal moet een vernieuwend beeld helpen creëren over het continent Afrika, haar diaspora, diversiteit en identiteit. In nauwe samenwerking met ervaren docenten is qua inhoud en werkvormen aansluiting gezocht met de belevingswereld van leerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Het lespakket sluit aan bij verhalen (storymap) op www.afrispectives.com.

Het lespakket, dat bestaat uit 5 interactieve opdrachten en een docentenhandleiding is gratis en gemakkelijk te downloaden. Verder kan het als vakoverstijgend project dienen of worden ingezet bij de vakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Mens en Maatschappij, Maatschappijleer, Wereldburgerschap(svorming), CKV, Engels, Nederlands en Filosofie. Het lespakket sluit aan bij het concept van 21 Century Skills: competenties die leerlingen nodig hebben om te kunnen functioneren in de huidige kennis- en netwerksamenleving.

Neem gerust een kijkje op www.afrispectives.com/toolkit en laten de opdrachten en verhalen je meenemen naar het continent Afrika en haar diaspora, zoals je dat nog niet kende.

#Hoe kunnen we via de videoclip We zijn er (Typhoon) op een andere manier kennismaken met het continent Afrika? Waarom moeten we inzoomen op