Oproep Verkenning Nationale Museale Voorziening Slavernijverleden

Aanleiding hiervoor is het initiatiefvoorstel ‘Een stap naar verdere verkenning van het Amsterdamse slavernijverleden’ van de raadsleden Blom (GL), Duijndam (SP) en Mbarki (PvdA). Op 20 december 2017 heeft de Amsterdamse gemeenteraad unaniem ingestemd met dit initiatiefvoorstel. De nationale museale voorziening is bedoeld voor iedereen. Het trans-Atlantische slavernijverleden is een onderbelicht deel van de Nederlandse geschiedenis. Met de museale voorziening wil de gemeente Amsterdam het historisch bewustzijn en kennis bij het publiek vergroten, en de koppeling leggen met het heden. Uitgangspunt is een voorziening die een aanvulling vormt op en in verbinding staat met de bestaande museale en culturele voorzieningen die zich met het slavernijverleden bezighouden.

Heeft u een plan? Hieronder de link, waar u het formulier vindt waarmee u uw plan kunt indienen en het programma van eisen.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/gedeelde/museale-voorziening/

In de beoordelingscommissie zitten de volgende personen:

  • Kathleen Ferrier (voorzitter)
  • Leo Balai, Aspha Bijnaar
  • Gershwin Bonevacia
  • Angelo Bromet
  • Joel Cahen, Jessica Dikmoet
  • Freek Ossel.Na sluiting van de call (1 oktober 2018) start de beoordelingscommissie met de beoordeling van de plannen.

Na sluiting van de call (1 oktober 2018) start de beoordelingscommissie met de beoordeling van de plannen.