Stille Gevers. Migranten en hun steun aan het thuisland

Discussies in Nederland over migratie gaan bijna altijd over de gevolgen voor ons eigen land. Minstens zo interessant is de vraag wat migratie betekent voor de landen van herkomst, en dan met name de arme landen. Zijn die landen beter of slechter af met migratie? Feit is dat inwoners van armere landen die de grens over trekken de banden met het thuisland niet zomaar doorsnijden. Zij blijven geld en goederen naar ‘thuis’ sturen. Migratie heeft geleid tot allerlei vormen van grensoverschrijdende zorg, loyaliteit en solidariteit. 

Voor veel arme landen is deze directe en particuliere overdracht van middelen inmiddels een bron van inkomsten die de officiële ontwikkelingshulp in omvang verre overtreft. Achter deze enorme mondiale geldstroom gaan individuele migranten schuil die ieder voor zich financiële betrekkingen onderhouden die soms duizenden kilometers overbruggen. Over die individuele migranten en hun beweegredenen gaat dit boek. Wie zijn ze, waarom maken ze geld over, en naar wie en hoeveel? En waaraan wordt dat geld besteed? Aan de hand van interviews met eerste, tweede en derde generatie Surinamers, Marokkanen, Kaapverdianen en Somaliërs geeft Stille gevers een beeld van een nieuw fenomeen van deze tijd: de grensoverschrijdende gemeenschap. Redactie Jelle van der Meer. Aspha Bijnaar publiceerde in deze bundel het artikel Suriname. Verborgen Principes.