De Groene Amsterdammer, 26 oktober 2017 “

Al in 1593 werd in Amsterdam een huwelijk voltrokken tussen een zwarte, uit Afrika afkomstige man, en een Hollandse vrouw.”, meldt Mark Ponte in onderstaand zeer interessant artikel. De Groene Amsterdammer schrijft over de stand van het slavernijonderzoek in Nederland, waar aan de orde komt onderzoek van Marc Ponte, Karwan Fatah-Black, Matthias van Rossum, Aspha Bijnaar, Ellen Neslo en Dienke Hondius.

https://www.groene.nl/artikel/van-een-wit-naar-een-zwart-perspectief