Kasmoni. Een spaartraditie in Suriname en Nederland

Kasmoni is een eeuwenoud informeel banksysteem waarin veel Surinamers sparen, krediet opnemen en zich verzekeren tegen risico’s. Vermoedelijk gebruikten hun voorouders het al om in de slaventijd te overleven. Toen Surinamers in de twintigste eeuw massaal naar Nederland trokken, bood kasmoni hun een ijzersterk middel om zich in hun nieuwe omgeving te ontplooien. De opbrengst wordt besteed aan huizen, vervoersmiddelen, opleidingen en rituelen. Maandelijks circuleert zo een 3,5 miljoen euro. Door zijn informele karakter kan kasmoni flexibel inspelen op de behoeften van de deelnemers, maar daar staat tegenover dat het arrangement kwetsbaar is voor fraude. Het grootste gevaar is dat een deelnemer er stilletjes met de kas vandoor gaat. Een fraudeur neemt echter een groot maatschappelijk risico, omdat hem gezichtsverlies, publieke schande en sociale uitsluiting boven het hoofd hangen. Kasmoni analyseert op heldere wijze de omstandigheden waaronder kasmoni eerst in Suriname en vervolgens ook in Nederland tot bloei kwam. Het boek laat zien welke rol deze traditie speelt in de verhoudingen tussen etnische groepen, klassen en seksen. Op grond van deelnemend onderzoek en systematische interviews wist Aspha Bijnaar diep door te dringen tot de intimiteit van financiële relaties van Surinamers. Aspha Bijnaar promoveerde op deze studie tot dr in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 2002. Link naar recensie NRC Handelsblad https://www.nrc.nl/nieuws/2003/02/14/het-nut-van-de-kasman-7626626-a151006